FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Patent, marka, faydalı model ve diğer sınai hakların; başvuru ve tescilinin yapılması, alım, satım ve devir sözleşmeleri, itiraz ve iptal işlemleri, marka ve patent  ihlallerine ilişkin davalar, fikri ve sınai hakların korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi ve ihtilafların çözümlenmesi fikri mülkiyet hukuku faaliyet alanına girmektedir.