GENEL DANIŞMANLIK

Hukuki sorunlar karşısında müvekkillere görüş bildirme, danışmanlık yapma genel danışmanlık hizmetlerimizdendir. Danışma hukuksal sorun karşısında avukatın yazılı veya sözlü olarak düşüncesinin alınmasıdır. Genel danışmanlık hizmeti ile danışanlara hukuki uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları; sakıncaları ve faydaları gösterilir. Genel danışmanlık  ile söz konusu uyuşmazlıkların gerekli olmadıkça  dava aşamasına geçilmemesini ve uyuşmazlık çözüm sürecinin uzamamasına hizmet eder.