TİCARET HUKUKU

Tüm ticari davalar, çekişmesiz ticari nitelikteki davalar, ticari şirketlerin kuruluş ve tasfiye aşamaları, ticaret şirketleri ve yöneticilerinin sorumlulukları, ticari şirketlerde ana sözleşmelerin hazırlanması, devralma ve birleşme işlemleri, gizlilik sözleşmelerinin akdedilmesi, şirketlerin borç, alacak hukuki ihtilafları, ticari olarak yapılan kredi, ortaklık hususları ticaret hukukun alanına girmektedir.