İCRA VE İFLAS HUKUKU

Bireylerin, şirketlerin, bankaların alacaklarının icra takibi ve icra takibi işlemlerinden doğan davalar, iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato, kira alacağına ilişkin takip ve tahliye, haciz, icra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki hususları icra ve iflas hukukun alanına girmektedir.