İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare Hukuku temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve teşkilatlanmasını ilişkin kuralları belirleyen, kamuya tanınan üstünlük ve bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdarenin gerçekleştirdiği işlemlerden doğan uyuşmazlıklar da idareye başvurulması, iptal davaları, kamulaştırma davaları, tam yargı davaları,  idari işlemlere yönelik itirazlar ve yürütme durdurma talepli davalar idare hukukun faaliyet alanına girmektedir.

Vergilendirme sürecinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, uzlaşma işlemleri, gümrük mevzuatı ve diğer vergi, suç ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari başvuruların yapılması, vergi ile ilgili her türlü dava vergi hukuku kapsamına girmektedir.