BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku; internet hukuku, ifade özgürlüğü ve gizlilik esası arasındaki ilişkiyi düzenler. Bilgisayar programlarının nasıl dağıtılacağı, bilgi dağılımı sırasında bilginin nasıl korunacağı, internet üzerinden yapılan alışverişleri düzenlemeleri, internet kullanımı sırasında oluşabilecek uyuşmazlıklar bilişim hukukunun faaliyet alanıdır.