EŞYA HUKUKU

Kişilerin eşyalar üzerindeki mutlak haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Eşya hukuku kişilerin eşya üzerinde mutlak hakimiyet kurmasını sağlayan devlet tarafından güvence altına alınan hakları korur. Eşya üzerinde gerçek yada tüzel kişinin sahip olduğu mutlak hakların kullanılması sırasında çıkan uyuşmazlıklar eşya hukukun faaliyet alanına girmektedir.