ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

Alternatif çözüm yolları uyuşmazlıkların mahkeme dışında daha etkin, hızlı ve düşük maliyetli olarak çözümlenmesini sağlarlar. 

  • TAHKİM: Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeler yerine hakem adı verilen kişiler tarafından nihai olarak çözüme kovuşturulmasıdır. Tahkim sonucu verilen hakem kararları tıpkı mahkeme ilamları gibi icra edilebilir nitelikte olup temyize gitmeden direk icrası mümkündür.
  • HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU: İdarenin taraf olduğu uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne hizmet eder.
  • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ: Tüketicin ayıplı bir mal ya da hizmet alması halinde mağdur olduğu durumlarda söz konusu ürün firması ile uyuşmazlığı çözemiyorsa başvurabileceği heyettir. Tüketici hakem heyetine başvurmada parasal sınır mevcuttur.
  • UZLAŞMA: Mahkemeler harici alternatif çözüm yoludur. Uzlaşma tarafların istemine bağlı gizli, esnek, ve tarafların çıkarlarını gözeten çözüm yoludur. Uzlaşma sağlandığı takdirde dava açılmaz, mağduriyet daha hızlı giderilir, dava açılmışsa açılan dava düşer.
  • ARABULUCULUK: Arabulucuk tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konulardaki uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk çözüm yöntemine dava veya tahkim yoluna başvurmadan önce ya da dava sırasında başvurulabilir. Ancak 01.01.2018 tarih itibariyle işçilik akacaklarının söz konusu olduğu durumlarda arabulucuya başvurma zorunlu hale gelmiştir. Arabulucuk hizmeti tarafları bir araya getirerek görüşmeleri sağlayan ve taraflar arasındaki uyuşmazlık için çözüm bulmaya çalışan tarafsız 3. Kişi tarafından yönetilir.