BORÇLAR HUKUKU

Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, satım sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları, sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar, vekalet ve eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, medeni kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri , trampa, ödünç, hizmet, kira vekaletsiz iş görme, havale, emanet, ölünceye kadar bakma, kefalet sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar borçlar hukukunun faaliyet alanına girmektedir.