MİRAS HUKUKU

Miras hukuku gerçek kişinin ölümü veya gaipliği ile malvarlığını kime nasıl hangi oranda geçeceğini düzenleyen ve bundan doğan davalarla ilgilenen hukuk dalıdır.