SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku sağlık kurumlarının çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkileri düzenler, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesini sağlar.

Sağlık hukuku ayrıca hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkisi içinde yaşanabilecek uyuşmazlıklar çözümü, tedavi sırasında oluşan taksirli veya kasıtlı suçların ceza hukuku boyutunda ele alınmasına hizmet eder.